60-lecie biblioteki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Artukuł z miesięcznika BIBLIOTEKARZ nr 1/2007

    W 2006 r. obchodziliśmy jubileusz 60-lecia powstania biblioteki.

60-lecie Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej
w Wejherowie

    W 2006 r. obchodziliśmy jubileusz 60-lecia powstania biblioteki. Na mocy dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi została powołana Biblioteka Publiczna w Wejherowie. W 1955 r.   przemianowano bibliotekę na Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną. Pod taką nazwą funkcjonowała do 1975 r., do czasu reformy administracyjnej kraju, gdzie została przekształcona w Oddział Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Ważnym wydarzeniem w historii biblioteki było uroczyste nadanie jej 26 listopada 1966 r.imienia pisarza i działacza kaszubskiego - Aleksandra Majkowskiego. W 1968 r. placówce przyznano przez Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki oddział w Wejherowie nagrodę Remusa. W 1975 r. bibliotekę wyróżniono Medalem Honorowym „Zasłużony Ziemi Wejherowskiej" za szczególne zasługi w rozwoju powiatu wejherowskiego. Z dniem 1.01.1979 r. wejherowska biblioteka uzyskała status samodzielnej placówki, podporządkowanej zarządowi miasta. Do zakresu działania placówki należy współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami, towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa. Biblioteka finansowana jest z budżetu miasta, z dochodów własnych i innych źródeł. W listopadzie 1997 r., po 50 latach, MBP zmieniła swoją siedzibę - została przeniesiona z centrum Wejherowa do dzielnicy Wejherowo-Nanice.

    Po reformie administracyjnej kraju w 1999 r. Wejherowo stało się stolicą powiatu i zgodnie z ustawą o bibliotekach musiało posiadać bibliotekę powiatową. W myśl porozumienia zawartego pomiędzy prezydentem a starostą powiatowym we wrześniu 2002 r. Miejskiej Bibliotece Publicznej zostały przydzielone zadania biblioteki powiatowej i zmieniono jej nazwę na Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie. W związku z czym pod opieką biblioteki wejherowskiej znalazło się siedem bibliotek gminnych, dwie miejskie oraz czternaście filii bibliotecznych. PiMBP w Wejherowie prowadziła i nadal prowadzi aktywną działalność instrukcyjno-metodyczną na
rzecz bibliotek w terenie, organizując różnego rodzaju szkolenia, seminaria, a także udzielając pomocy metodycznej i fachowej podległym placówkom. Przez okres sześćdziesięciu lat stanowisko dyrektora piastowało wiele osób. Obecnie dyrektorem PiMBP w Wejherowie jest mgr Danuta Balcerowicz, która funkcję tę pełni od l sierpnia 2005 r. W roku 2004 nastąpił szybki rozwój automatyzacji biblioteki. Na początku 2005 r. uruchomiono katalog oniine, rozpoczęto wypożyczanie komputerowe, zmodernizowano serwis internetowy. W maju 2005 r. powstała Pracownia Intemetowa, gdzie czytelnicy mogą nieodpłatnie skorzystać z komputera i Intcrnetu.

    Obchody jubileuszu 60. rocznicy powstania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie zapoczątkował wieczór poezji „Młode Wejherowo". Bohaterami tego spotkania byli poeci i muzycy z Gościcina: Lilia Wilczyńska autorka tomiku Piaski klepsydiy, ks. Krzysztof Konkol, Agnieszka Kostencka i Mateusz Hoppe.
    Przez cały tydzień, począwszy od wieczoru poezji, trwały obchody jubileuszu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa fotograficzna w Centrum Handlowym „Kaszuby", którą można było oglądać aż do 16 października 2006 r.
    Na drewnianych stelażach pokazany został sześćdziesięcioletni dorobek placówki, znajdujące się naniej zdjęcia zawierają cenne informacje z historii biblioteki, jej patrona, zasłużonych bibliotekarzy oraz działalności kulturalno-oświatowcj.
    Dnia 28 września 2006 r. w sali konferencyjnej Centrum Handlowego „Kaszuby", rozpoczęła się uroczystość obchodów 60-lecia powstania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie. Wśród zaproszonych gości byli m.in. prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildcbrandt, zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz, starosta Józef Rcszke, wicestarosta Gabriela Lisius, przedstawiciele Rady Miasta i powiatu wejherowskiego, przedstawiciele instytucji samorządowych, bibliotek gminnych i wojewódzkiej oraz laureaci konkursów organizowanych z okazji jubileuszu.
    Konferansjerem całej uroczystości była radna Teresa Patsidis, a słowo wstępne wygłosiła dyrektor PiMBP w Wejherowie Danuta Balcerowicz. Na wstępie dyrektor zapoznała wszystkich z historią biblioteki i całym dorobkiem kulturowym na przełomie sześćdziesięciu lat. Następnie wystąpił prezydent Krzysztof Hildebrandt i podziękował pani dyrektor za wkład wniesiony w rozwój biblioteki, były kwiaty i gratulacje.
    Po oficjalnej uroczystości odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursów ogłoszonych przez bi-
bliotekę. A na zakończenie cały ten jubileusz uświetnił słodki poczęstunek przygotowany przez gospodarzy i wystąpienie zespołu muzycznego „Sobieski Band".

Renata Szkoła
Instruktor
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Wejherowie
Poprawiony: poniedziałek, 19 lutego 2007 10:52
 

Kalendarz wydarzeń

maj 2018
P W Ś C Pt S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
czerwiec 2018
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Free template 'Colorfall' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!