Książki
Piotr Osęka, My, ludzie z Marca. Autoportret pokolenia`68, wyd. ISP PAN i Czarne 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena P.   

Chociaż wydarzenia marcowe zostały już opisane przez historyków, m.in. Jerzego Eislera czy Andrzeja Friszkego, jednak zdarzenia tamtych i następujących po nich dni oraz ich bohaterowie nie istnieją w zbiorowej pamięci Polaków. Niewielu zdaje sobie sprawę, że gdyby nie Marzec`68,  nie byłoby polskiego sierpnia, Okrągłego Stołu i demokratycznych przemian po roku 1989.

Piotrowi Osęce, który z uczestnikami przeprowadził wiele rozmów, wywiadów, analiz, udało się pokazać skomplikowane życiorysy uczestników tamtych zdarzeń, postawy młodych ludzi wobec systemu oraz ich drogę do opozycji. Cechowały ich: przywiązanie do wolności, tolerancji, otwarta postawa wobec świata, co skazywało ich automatycznie na rolę przeciwników systemu. Jest to książka nie tylko historyczna, ale też polityczna, bo ocena Marca `68 jest polityczna. Młodzi, bo oni w latach 60. stanowili ponad 40% społeczeństwa, protestowali przeciw przesyconemu hipokryzją i kłamstwem systemowi. Marzec`68 był dla nich momentem przełomowym, a po spacyfikowaniu demonstracji na Uniwersytecie Warszawskim, traumatycznym dla całego pokolenia. Stali się przeciwnikami PRL-u i systemu państwa zbudowanym na kłamstwie i przemocy.

Warto poznać losy, drogi, wybory, konsekwencje, jakie ponieśli … ludzie z Marca w rzeczowym opracowaniu prof. Piotra Osęki. Polecam także ze względu na przystępną formę, co ma ogromne znaczenie w wypadku książek historycznych i politycznych.

Ewelina Roszman

/ moderatorka DKK dla Dorosłych/

 

 
Ernest Bryll, Ciągle za mało stary, wyd. Zysk i S- ka, Poznań 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena P.   

Z teksu na II stronie okładki wynika, że wydawca u Ernesta Brylla zamówił Posłowie. Poeta zamknął je w wierszu Ciągle za mało stary, dodając: A mnie się wywierszyło prawie jak pas słucki na drugą stronę. No i mamy.1

Co mamy? Na jubileusz 80-lecia niepublikowane dotąd utwory w pięknie wydanym tomie, a w nim wiersze z różnych lat: datowane i niedatowane,  zamknięte w czterech rozdziałach: Ktoś potargał korale, Prawie nie potrafimy kochać, Roraty i Szara godzina. W centrum uwagi- człowiek, życie, historia, wiara, pamięć- wszystko, co stanowi i coś mówi o nas, ludziach. Siła tych wierszy wynika z doświadczenia i wiedzy o kruchości rzeczy. Ernest Bryll nie powtarza sam siebie, ale pisze właściwym sobie stylem, jasnym i klarownym, rozpoznawalnym. Na pewno udało mu się zrealizować zamiar, który wyraził słowami: Zawsze chciałem docierać do ludzi. I za to mu chwała.

Warto czytać poezję, bo, jak mówi prof. Piotr  Śliwiński2: Naród pozbawiony poezji ginie. […] bez żywo przeżywanego słowa poetyckiego naród błądzi! Gdyby media interesowały się poezją, publikując regularnie wiersze, rozmowy o poezji, naród byłby odporniejszy na obłudę. Na obłudne, płytkie obietnice. Byłby krytyczniejszy. Wymagałby więcej dla siebie szacunku.[…] Populistyczny bełkot[…] jest wyrazem głębokiej pogardy dla tegoż narodu.

Dajmy sobie szansę, czytajmy poezję, sięgając po tom Ernesta Brylla Ciągle za mało stary. Wypożyczalnia naszej biblioteki dysponuje dużą ilością zbiorów poezji dawnej, nowszej i najnowszej: Lipskiej,  Kozioł, Świetlickiego, Podsiadły, Dehnela, Foksa, Zagajewskiego… i wielu innych.

1 Cytaty z w.w. tomu E. Brylla

2 Śliwiński P., Poezja to sprawa gardłowa w: „D.F.”, dodatek do „G.W.” z  4 lutego 2016 r., str. 14- 16.

Ewelina Roszman

/ moderat. DKK dla Dorosłych/

 
Cezary Łazarewicz, Elegancki morderca, wyd. W. A. B 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena P.   

Na wstępie uprzedzam, że nie chodzi w tej  rekomendacji o kryminał. Ten gatunek nie potrzebuje zachęty, bo cieszy się poczytnością. Proponowana książka przynależy do odrębnego gatunku z pogranicza: reportażu, historii, popularyzacji prawa. Zainteresować może miłośników non fiction, historii, kryminologii i wiktymologii. Dotyczy opisów i przypomnień causes celebres et interessantes, czyli słynnych spraw, wg nazewnictwa F. G. Pitavala, adwokata, który jako pierwszy wydał zbiór  relacji z niecodziennych procesów, opisując przy tym okoliczności im towarzyszące. Od nazwiska Pitaval relacje z causes celebres nazywane są pitawalami. W Polsce, szczególnie po wojnie, do lat 70. pitawale były popularne, chętnie czytane, a swój czas i zainteresowania poświęcali im wówczas znani dziennikarze, publikując je w tygodnikach” „Kulisy” czy „Przekrój”.

Sprawa, której dotyczy książka C. Łazarewicza, była najprawdopodobniej, jak mniema na II str. okładki prof. Ewa Łętowska, pierwszą, o której dużo mówiono wówczas w prasie  i radiu, a proces śledziła cała Polska. Dotyczyła po raz pierwszy w Polsce procesu seryjnego zabójcy, ( który w dzisiejszym prawnym rozumieniu nim nie był, bo zabijał dla pieniędzy, w odróżnieniu od zbrodni: Skorpiona czy Kota).  Autor zebrał bogaty materiał źródłowy, odtworzył  świat, w którym żył „bohater” i dokonywał kolejnych zbrodni. Zainteresowanie procesem potęgowało ukazywanie nielegalnych interesów, powiązań władzy z gospodarczym podziemiem, przestępców z milicją i sędziami. Udało się oddać atmosferę czasów stalinowskich w PRL, szczególnie Krakowa, Zakopanego i okolic. Ulice i domy, do których prowadzi czytelnika proces, istnieją do dziś. Autor próbował dotrzeć do osób pamiętających sprawę i oskarżonego. W paru wypadkach udało się. Wówczas o procesie pisały takie tuzy dziennikarstwa jak, m.in., Lucjan Wolanowski, przytoczone w książce zostały zapiski Marka Hłaski i późniejszych wielkich gatunku: K. Kąkolewskiego czy D. Fikusa, co podnosi walory publikacji. Książka prowadzi do rozważań nad ludzką naturą, motywami pchającymi do zbrodni osoby, które na co dzień przez otoczenie uważane są za miłe, grzeczne, uczynne i eleganckie. Warto sięgnąć po najnowszą książkę Cezarego Łazarewicza.1)

1)      W Wypożyczalni dla  Dorosłych dostępna jest książka C. Łazarewicza pt. Sześć pięter luksusu. Przerwana historia domu Braci Jabłkowskich.

Ewelina Roszman 

/ DKK dla Dorosłych/

 
Jerzy Bralczyk, Michał Ogórek, Na drugie Stanisław. Nowa księga imion, wyd. Agora 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena P.   

Poprzednią książkę wymienionej pary autorów pt. Kiełbasa i sznurek* rekomendowały, m.in., słowa z wiersza Wojciecha Młynarskiego: Rozmawiają jasno, mądrze i z humorem,[ Bralczyk/Ogórek] /i przykładów odnajdziecie tu bez liku,/jak przemiany obyczaju,/losy ludzi,/losy kraju,/przeglądają się w języku. Czas płynie, losy kraju i ludzi zmieniają się, ale humor, zmysł obserwacji, umiejętność inteligentnej, erudycyjnej rozmowy wymienionych w nagłówku  panów, nie zmieniają się. Powiedziałabym nawet, że wzrastają ku satysfakcji i uciesze czytelników, nawet wyostrzają się wraz z wzrastającą falą infantylizacji, głupoty i bylejakości w niektórych sferach życia. Warto poznać losy ludzi za sprawą imion, jakimi obdarzyli ich rodzice lub przypadek, bo i tak bywało.

Autorzy poświęcili uwagę najpopularniejszym osobom ze świata: mediów, kultury, sportu, nauki, polityki, historii. Jak ocenia we Wstępie prof. Jan Miodek: …stan wiedzy językowej polskiego społeczeństwa dotyczącej funkcjonujących u nas imion, zdecydowałbym się [ocenić] co najwyżej na stopień mierny…, dodając dalej: Popularyzacja wiedzy o nazwach osobowych jest w tej sytuacji czymś bardzo ważnym w wymiarze ogólnopolskim. Udaje się to, bo książka ta… ucząc, bawi albo bawiąc uczy. Napisana lekkim, przystępnym językiem, skrzy się humorem i niezwykłością skojarzeń, którymi dzielą się z odbiorcami obaj autorzy.** Czegóż więcej trzeba, by czytając, bawić się i uczyć również o najpopularniejszych w Polsce imionach: kocich, psich, końskich oraz poznać treść Ustawy określającej zasady nadawania imion w RP. W taki zabawny sposób o tym wszystkim w książce Na drugie Stanisław…, którą gorąco polecam.

Ewelina Roszman

/ moderatorka DKK dla Dorosłych/

*Bralczyk J., Ogórek M., Kiełbasa i sznurek, wyd. Agora 2012 dostępna w Wypożyczalni dla Dorosłych

**wszystkie cytaty ze Wstępu książki Na drugie Stanisław…

 
Mariusz Surosz, Ach, te Czeszki, wyd. W.A.B., Warszawa 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena P.   

Osiem kobiecych imion to  tytuły kolejnych rozdziałów, które  składają się na nową książkę  Mariusza Surosza pt. Ach, te Czeszki. Można ją traktować jako dalszy ciąg historii opowiedzianych w wydanej pięć lat temu Pepiki. Dramatyczne stulecie Czechów.* Podobnie jak w pierwszej, tak i tu Poprzez jednostkowe kobiece doświadczenia […] ukazuje historię Czechosłowacji- od lat dwudziestych XX wieku, przez czasy wojenne i tużpowojenne, aż po praską wiosnę i aksamitną rewolucję.** Za sprawą bohaterek, m.in., aktorki, kapłanki, gimnastyczki- olimpijki, mieszkanki podzielonego Cieszyna, autor opowiada o emigracji Czechów na Wołyń i ich powrocie do ojczyzny, dziejach Zaolzia, Cieszyna, Czechosłowackiego Kościoła Husyckiego, sportu Czechów i Słowaków złączonych w jedno państwo- Czechosłowację. Pokazuje, jak na każdą dziedzinę życia wpływały systemy totalitarne. Mariusz Surosz jest historykiem, stąd informacje, które pozwalają poznać, uzupełnić, rozszerzyć wiedzę o  naszych południowych sąsiadach, równie ciekawą, bolesną i wielką jak polska. Niektórzy nazywają rozdziały tej książki reportażami. Uważam, że są to właśnie opowieści. To inny rodzaj non- fiction, poparty badaniami i wiedzą historyka, a nie tylko pasją podróżniczą i fascynacją czymś. Książka ma ogromną wartość poznawczą, narracja snuje się jak w dobrej opowieści.

Książka Ach, te Czeszki zaspokoi potrzeby miłośników historii najnowszej, chętnych weryfikować wiedzę i oceny. Autor po raz kolejny mierzy się ze stereotypami dotyczącymi naszych południowych sąsiadów i pozwala poznać ich burzliwe losy. Jest okazja, by z wiarygodnego źródła czerpać informacje o Czechach i Słowakach. Przy okazji tej lektury można sporo dowiedzieć się o nas, Polakach, bo nasze i ich drogi oraz losy często krzyżowały się, pozostawiając w pamięci różne: dobre i złe doświadczenia, wspomnienia i ślady. Polecam.

*książka dostępna w Wypożyczalni dla Dorosłych

**cytaty z II str. okładki w.w. wydania książki

Ewelina Roszman  / moderatorka DKK/

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 37

Kalendarz wydarzeń

maj 2018
P W Ś C Pt S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
czerwiec 2018
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Free template 'Colorfall' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!

feed-image Feed Entries