Mirosław Odyniecki
„Akt bezbronności”


Władysław Pniewski
„Antoni Abraham”

Wŏś Budzysz
„Bojka o Sodłatym”


Eugeniusz Pryczkowski
„Bòże Pòmagôj”


Jerzy Treder
 Ceynowy i Mosbacha
"Wiadomość o Kaszubach" z połowy XIX w.”

Opr. Eugeniusz Pryczkowski
„Cieroccy ze Stążek”


Stanisław Janke
„Derdowski”


Florianus Ceynowa
„De Terrae Pucensis Incolarum
 Superstitione In Re Medica”


Stanisław Janke
„Do biôłégo rena”


Leon Heyke
„ Dobrogost i Miłosława”


Jan Karnowski
„Dr Florian Ceynowa”

 


   „Droga do Nieba, czyli Rozpamiętywanie męki P.
Jezusowej i innych tajemnic św.
w pobożnej pielgrzymce
po Kalwaryi i przy mieście Wejherowie.
Z przydatkiem niektórych pieśni i modlitw nabożnych.”


Franciszek Sędzicki
„Dumki : z kaszubskich pól”


Andrzej Bukowski
  „Działalność literacka i społeczna
Hieronima Derdowskiego w Ameryce (1885-1902) z dodatkiem dwóch nieznanych jego utworów pt.: "Jasiek
z Kniei i Szymek z Wiela w podróży do Ameryki" oraz "Listy z podróży"
po osadach polskich w Ameryce”


   
Kazimierz Piwarski
„Dzieje polityczne
Prus Wschodnich : 1621-1772”


Aleksander Labuda
„Ewanielskô spiéwa”


Aleksander Labuda
„Ewanielskô spiéwa”

2831.jpg
Bożena Stelmachowska
„Sztuka ludowa na Kaszubach”


Jerzy Treder
„Frazeologia kaszubska
a wierzenia i zwyczaje
 (na tle porównawczym)”


Franciszek Sędzicki
„Godka o Januszu Skwierku, nôjsławniejszym grajku kaszubskim”


Edward Breza, Jerzy Treder
    „Gramatyka kaszubska : zarys popularny”


”Gryf : Informator Pomorski”


Aleksander Labuda
„Guczow Mack godo ; Chochołk”

Aleksander Labuda
„Guczow Mack godo : kąsk do smjechu
 : pjerwszech pół kope godk”


Aleksander Labuda
„Guczow Mack godo : kukuk”


Aleksander Labuda
“Guczow Mack godo.
[2], Zupa z kreszków
: drugjich pół kope godk”


Jerzy Treder
„Historia kaszubszczyzny literackiej : studia”


Mieczysław Orłowicz
 „Ilustrowany przewodnik po Gdańsku wraz z terytorium Wolnego Miasta”


Mieczysław Orłowicz
„Ilustrowany przewodnik po ziemi kaszubskiej : od Chojnic i Starogardu po morze”


Stanisław Janke,  Jerzy Łysk
„Jak Kulombószów Krësztof Amerikę wëkrił"


   Hieronim Derdowski
„Jasiek z knieji : sporo kupa łgarstw kaszebściech / zebrano i powiązano od Heromina [!] Derdowściego a na prawdę Jarosza Dyrdę ; na nowo doł do smary Józef Wrycza”


Jan Karnowski
„ Jô bëm leno chcôł...”


Friedrich Lorentz
„ Kaschubische grammatik”


Aleksander Labuda
   „Kaszebsczim jesme Leda”


Łucjan Kamieński
„Kaszebście nuti : pieśni kaszubskie ; Zeszyt 1”


Łucjan Kamieński
„ Kaszebście nuti : pieśni kaszubskie ; Zeszyt 2”


Hieronim Derdowski
„Kaszubë pod Widnem”


Friedrich Lorentz
„Kaszubi : kultura ludowa i język”


Jerzy Treder
„Kaszubi : wierzenia i twórczość : ze słownika Sychty”


Izydor Gulgowski
„Kaszubi”

2829.jpg

Aleksander Majkowski
„Życie i przygody Remusa”


Florian Ceynowa
„Kaszubskie teksty modlitewne”


    Hanna Popowska – Taborska
„ Kaszubszczyzna”


pod red. Karola Hławiczki
„Kaszuby : piesni ludowe kaszubskie zebrał Marjan Kuhn; na 2 i 3 głosy opracował
 Karol Hławiczka; T. 3”


Józef Łęgowski
   „Kaszuby i Kociewie : język, zwyczaje, przesądy, podania, zagadki i pieśni ludowe w północnej części Prus Zachodnich”

Leon Hejka
„Katilina. Szołobułka w trzech aktach z prologę i epilogę”


Florian Ceynowa
„Kile Słov Wó Kaszebach E Jich Zemi
przez Wójkasena.”


Stanisław Janke
„Kolce syberyjskiej róży”


 Stanisław Janke  
„Kol kuńca wieku”


MICKIEWICZ, Adam (1798-1855) ;   skaszebił Stanisław Janke
„Krimscze sonete”


Stanisław Janke
„Krôjczi pôjczi”


Eugeniusz Pryczkowski 
„Królowa Kaszub”


Edward Breza, Jerzy Treder
„Kultura, język, edukacja. T. 3”


Stanisław Janke
„Lelek”


Jowita Kęcińska
„Leon Heyke - Świetopełk literatury kaszubskiej : materiały pokonferencyjne”


Jan Karnowski
„Ludność kaszubska w ubiegłym stuleciu: (szkic społeczno - kulturalny)”


Stanisław Janke
„Łiskawica”


zebrali Elżbieta i Eugeniusz Preczkowsce
„Mësla dzecka : antologia kaszubskich wierszy dla dzieci i młodzieży”


pod red. Kazimierza Cysewskiego
  „Mickiewicz interdyscyplinarny : materiały konferencji zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku w dniach 18-19 grudnia 1998 roku”


Mirosław Odyniecki
„Moja Piaśnica”


Eugeniusz Pryczkowski
„Na jimia Bòsczé”


Bernard Chrzanowski
„Na kaszubskim brzegu : zwięzły przewodnik”


Wŏś Budzysz
„Nôwotne spiéwě”


Karnowski Jan (Budzysz Wôś)
„Nowotné spiéwë i wiersze”


Mirosław Odyniecki
„Oczekując kamień : (wiersze)”


Eugeniusz Pryczkowski
 „Ojcze nasz”


Hieronim Derdowski
„Oracyjo pozegnalno dlo Pana Feliksa Czorlińściego
na bankiecie wieczornym u Mazura w Toruniu w wiliją Zwodzyjosza w roku Pańścim 1884”


Mirosław Odyniecki
„O statuetkę Stolema : almanach pokonkursowy”


Stanisław Janke
„Piesniodzejanie”


„Piesniok Remusowi”


 Łucjan Kamieński
„Pieśni ludu pomorskiego. [T.] 1, Pieśni z Kaszub południowych”


Stanisław Janke
„Piękniewo”


Hieronim Derdowski
„Pisma prozą”


Jerzy Treder
„Pochodzenie Pomorzan oraz choronimów i etnonimów z obszaru Pomorza Gdańskiego”


Stanisław Czernicki
„Podania kaszubskie”


Bożena Stelmachowska
„Podkoziołek : w obrzędowości zapustnej Polski Zachodniej”


Stanisław Janke
„Poeta z kaszubskiej nocy : życie i twórczość ks. dr. Leona Heykego (1885-1939)”


red. Mirosław Odyniecki
„Poetyckie zakola rzeki Redy.
Zeszyt 2 : ze sztambucha wejherowskich
poetów i grafików”


red. Mirosław Odyniecki
„Poetyckie zakola rzeki Redy. Zeszyt 3 : ze sztambucha wejherowskich poetów i grafików”


Władysław Kukla
„Pojezierze Kaszubskie : przewodnik narciarski”


Friedrich Lorentz
„Polskie i kaszubskie nazwy miejscowości na Pomorzu Kaszubskim”


Aleksander Majkowski
„Pomorzanie [z rękopisu do druku przygotowała i wstępem opatrzyła Damroka Majkowska]”


Stanisław Janke
„Pó mie swiata nie mdze”


Władysław Pniewski
„Przegląd literatury kaszubskiej”

2792.jpg

Friedrich Lorentz
„Teksty pomorskie (kaszubskie)”


Aleksander Majkowski
„Przewodnik po Kaszubskiej Szwajcarji”


Piotr Paliński
„Przewodnik po polskiem Wybrzeżu Bałtyku
i po Ziemi Kaszubskiej”

2935.jpg
Józef Staśko
„Przewodnik po polskim wybrzeżu”


Józef Staśko
„Przewodnik po Wejherowie i okolicy”


Mieczysław Orłowicz
„Przewodnik po województwie Pomorskim”

2821.jpg
Stefan Ramułt
„Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego”


Stanisław Janke
„Psë”


Bożena Stelmachowska
„Regionalizm etnograficzny : na tle przykładów z współczesnej twórczości literackiej Polski Zachodniej : (przyczynek do teori racjonalizmu)”


Florjan Cenóva
„Sbjór pjesnj svjatovih, które lud słovjanjskj v królestvje pruskjm spjevacj lubj : sefit trzecj.”

2852.jpg
Aleksander Labuda
„Słowniczek Kaszubski”

2779.jpg
Aleksander Berka
„Słownik Kaszubski Porównawczy”