Sekretariat 58 677 65 70 poniedziałek 8:00 - 15:00
Wypożyczalnia dla Dorosłych 58 677 65 74 wtorek - piątek 10:00 - 18:00
Wypożyczalnia dla Dzieci 58 677 65 75 sobota 10:00 - 14:00

Wypożyczalnia dla Dorosłych będzie nieczynna w dniach 26.11. - 14.12.

Historia

Projekt organizacji sieci bibliotek publicznych opracowano już w latach II Rzeczpospolitej Polskiej. W pełnym wymiarze został on jednak zrealizowany dopiero w czasach PRL. 13 marca 1946 roku powołano Naczelną Dyrekcję Bibliotek. 17 kwietnia 1946 r. ukazał się dekret "O bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi", określający zadania, strukturę i podstawy finansowe bibliotek powszechnych. 

Otwarcie obecnej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Biblioteki nastąpiło 1946 roku w Wejherowie. Miała ona swą siedzibę w budynku przy ul. Sobieskiego 221 i do roku 1955 funkcjonowała jako Biblioteka Publiczna. W pierwszej połowie 1955 r. po podziale powiatu morskiego na dwa odrębne powiaty: wejherowski i pucki, Bibliotekę Miejską przemianowano na Bibliotekę Powiatową. W latach sześćdziesiątych nastąpił szybki rozwój sieci filii bibliotecznych . W 1961 r. otwarto filię nr 1 w Śmiechowie, w 1962 – nr 2 przy ul. Ofiar Piaśnicy, a w 1965 – nr 3 przy ul. Dworcowej 12. W latach siedemdziesiątych następują zmiany w sieci bibliotecznej. W 1972 r. otwarto filię nr 4 z lieraturą społeczno-polityczną, w lokalu Komitetu Powiatowego na ulicy Sobieskiego 255. 12 marca 1977 roku otwarto dawno oczekiwaną Czytelnię przy obecnej ulicy 3 Maja 33.

Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu  Biblioteki było nadanie jej imienia Aleksandra Majkowskiego 26 listopada 1966 roku. Uroczystość połączono z odsłonięciem na frontowej ścianie gmachu biblioteki tablicy – płaskorzeźby popiersia pisarza z tekstem:
„1876 – 1938”Dr med. Aleksander Majkowski, wydawca i redaktor „Gryfa”, poeta – prozaik, autor „Zëoé i przigodë Remusa”, wielki syn Ziemi Kaszubskiej. Odsłonięcie tablicy autorstwa Leszka Veroscy, Zbigniewa Zabrodzkiego i Stanisława Nastałego, dokonała córka patrona – Damroka Majkowska. W roku 1968 Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki  przyznało placówce nagrodę Remusa (najwyższe lokalne wyróżnienie w dziedzinie kultury). Za szczególne zasługi w rozwoju powiatu wejherowskiego w 1975 roku bibliotekę wyróżniono Honorowym Medalem „Zasłużony Ziemi Wejherowskiej”. Po likwidacji Powiatów(1975) biblioteka została przekształcona w Oddział Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, któremu podlegały biblioteki na terenie  powiatu wejherowskiego i puckiego oraz Choczewa i Łęczyc. Oddział WBP w Wejherowie  istniał do 1978 r. 26 lutego 1977 roku za współpracę i pomoc oraz popularyzację zagadnień folkloru kaszubskiego, Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie w Wejherowie przyznał bibliotece “Dyplom Honorowy”.

Swoje 50 -te urodziny biblioteka obchodziła w 1996 roku. Zmieniono także lokalizację biblioteki  . W  1997 r. zamknięto bibliotekę na Sobieskiego i decyzją ówczesnych władz miejskich przeniesiono jej siedzibę do budynku po żłobko-przedszkolu   przy ulicy Kaszubskiej na Os. Kaszubskim. W tej właśnie nowej siedzibie mieści się czytelnia, wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych, dział gromadzenia i opracowania , administracja oraz pracuje  instruktor. Uroczyste otwarcie nowej siedziby odbyło sie 15 grudnia 1997 r. W 1999 roku powoli zaczęto stosować komputery, które miały ułatwić wypożyczanie książek oraz pracę bibliotekarską. Filia nr 3, która w latach 70-tych została przeniesiona na ul. Sobieskiego,  w roku 1999 obchodziła 30. rocznicę  swojego istnienia. Dwa lat później biblioteka główna  miała podwójny jubileusz: 55- lecia swojego istnienia oraz 35- lecia  nadania jej imienia. W roku 2002 na mocy porozumienia przekształcono dotychczasową Miejską Bibliotekę Publiczną w Samorządową Instytucję  Kultury pod nazwą Powiatowa I Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie i powierzono jej zadania biblioteki powiatowej. 

W roku 2004 nastąpił szybki rozwój komputeryzacji biblioteki. Na początku 2005 roku uruchomiono katalog online(http://biblioteka.wejherowo.pl), rozpoczęto wypożyczanie komputerowe, zmodernizowano serwera Patron 2, skomputeryzowano inwentaryzację zbiorów, rozbudowano serwis internetowy .

© 2018 Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego.