Sekretariat 58 677 65 70
Wypożyczalnia dla Dorosłych 58 677 65 74
Wypożyczalnia dla Dzieci 58 677 65 75
Czytelnia 58 677 65 76
poniedziałek 8:00 - 15:00
wtorek - piątek 10:00 - 18:00
sobota 10:00 - 14:00

 

w okresie wakacyjnym (22 czerwca - 31 sierpnia) biblioteka w soboty będzie zamknięta

Nr konta: Bank Millenium 45 1160 2202 0000 0000 6196 5922

 

Polityka prywatności

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego dokłada szczególnej staranności do bezpieczeństwa przetwarzanych danych, m.in. w zakresie zachowania poufności danych osobowych. Zależy nam na tym, aby każdy z Państwa wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Kto jest Administratorem danych osobowych?
Administratorem Państwa danych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego z siedzibą przy ul. Kaszubskiej 14 w Wejherowie.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Aby zagwarantować, że Państwa dane zawsze będą przetwarzane zgodnie z prawem, oraz adekwatnie do celów w jakich zostały zebrane wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub zgłosić nieprawidłowości w przetwarzaniu danych, pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kto ma dostęp do Państwa danych?
Państwa dane osobowe nigdy nie są przekazywane, sprzedawane, ani wymieniane w celach marketingowych. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Państwu naszych usług lub do spełnienia naszych obowiązków ustawowych.
Biblioteka jako administrator Państwa danych osobowych zapewnia odpowiedni poziom zabezpieczenia danych w systemach informatycznych poprzez wdrożenie i zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem.

Czy istnieje wymóg podania danych?
Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
W przypadku przetwarzania uzyskanych od Państwa danych osobowych każdorazowo poinformujemy o tym, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy mają Państwo obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody. Wskazanie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych w Bibliotece znajduje się poniżej, w rozdziałach odnoszących się do poszczególnych usług, które świadczymy.

Jakie mają Państwa prawa?
W związku z przetwarzaniem przez Bibliotekę danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych
  • do ich sprostowania
  • usunięcia
  • ograniczenia przetwarzania
  • do przenoszenia danych
  • wniesienia sprzeciwu
  • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym, niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów lub świadczeń realizowanych na podstawie umów. W tym przypadku nie wolno nam będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Natomiast jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania, wywołujący skutek natychmiastowy.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się pisemnie z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych.
Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:
Mają też Państwo prawo zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli, Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

ul. Kaszubska 14
84-200 Wejherowo
Nr konta: Bank Millenium
45 1160 2202 0000 0000 6196 5922

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych” oraz logotypu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

© 2020 Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego.