Sekretariat 58 677 65 70
Wypożyczalnia dla Dorosłych 58 677 65 74
Wypożyczalnia dla Dzieci 58 677 65 75
Czytelnia 58 677 65 76
poniedziałek 8:00 - 15:00
wtorek - piątek 10:00 - 18:00
sobota 10:00 - 14:00

 

w okresie wakacyjnym (22 czerwca - 31 sierpnia) biblioteka w soboty będzie zamknięta

Nr konta: Bank Millenium 45 1160 2202 0000 0000 6196 5922

 

Historia Biblioteki

    Projekt organizacji sieci bibliotek publicznych opracowano już w latach II Rzeczpospolitej Polskiej. W pełnym wymiarze został on jednak zrealizowany dopiero w czasach PRL. 13 marca 1946 roku powołano Naczelną Dyrekcję Bibliotek. 17 kwietnia 1946 r. ukazał się dekret "O bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi", określający zadania, strukturę i podstawy finansowe bibliotek powszechnych.

     Otwarcie obecnej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Biblioteki nastąpiło 1946 roku w Wejherowie. Miała ona swą siedzibę w budynku przy ul. Sobieskiego 221 i do roku 1955 funkcjonowała jako Biblioteka Publiczna. W pierwszej połowie 1955 r. po podziale powiatu morskiego na dwa odrębne powiaty: wejherowski i pucki, Bibliotekę Miejską przemianowano na Bibliotekę Powiatową. W latach sześćdziesiątych nastąpił szybki rozwój sieci filii bibliotecznych . W 1961 r. otwarto filię nr 1 w Śmiechowie, w 1962 – nr 2 przy ul. Ofiar Piaśnicy, a w 1965 – nr 3 przy ul. Dworcowej.
Image                 Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu  Biblioteki było nadanie jej imienia Aleksandra Majkowskiego 26 listopada 1966 roku. Uroczystość połączono z odsłonięciem na frontowej ścianie gmachu biblioteki tablicy – płaskorzeźby popiersia pisarza z tekstem:
 „1876 – 1938”Dr med. Aleksander Majkowski, wydawca i redaktor „Gryfa”, poeta – prozaik, autor „Zëoé i przigodë Remusa”, wielki syn Ziemi Kaszubskiej. Odsłonięcie tablicy autorstwa Leszka Veroscy, Zbigniewa Zabrodzkiego i Stanisława Nastałego, dokonała córka patrona – Damroka Majkowska. W roku 1968 Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki  przyznało placówce nagrodę Remusa (najwyższe lokalne wyróżnienie w dziedzinie kultury). Za szczególne zasługi w rozwoju powiatu wejherowskiego w 1975 roku bibliotekę wyróżniono Honorowym Medalem „Zasłużony Ziemi Wejherowskiej”. Po likwidacji Powiatów(1975) biblioteka została przekształcona w Oddział Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, któremu podlegały biblioteki na terenie  powiatu wejherowskiego i puckiego oraz Choczewa i Łęczyc. Oddział WBP w Wejherowie  istniał do 1978 r. 26 lutego 1977 roku za współpracę i pomoc oraz popularyzację zagadnień folkloru kaszubskiego, Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie w Wejherowie przyznał bibliotece “Dyplom Honorowy”.
    Z dniem 1 01 1979 r. wejherowska biblioteka uzyskała status samodzielnej placówki podporządkowanej zarządowi miasta. Kolejne lata upłynęły na rozszerzaniu czytelnictwa w powiecie wejherowskim. Organizowano m.in. liczne spotkania autorskie, konkursy oraz promocje książek. W czerwcu 1996 r. Filia nr 1 została przeniesiona do lokalu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie. 
Image 
Pracownicy Biblioteki w roku 2004
Stoją : Danuta Loewenau, Janina Kruglińska, Halina Rudzińska, Iwona Block, Dorota bakun, Anna jankiewicz, małgorzata Cirocka, Anna Kałużniak, Danuta Stypik, Anna Książe-Błaszczyk.Siiedzą: Alina Kotłowska, Wieslawa Wrosz, Maria Książe, Ewa Miotk, Bogumiła Dettlaff.
 
Swoje 50 -te urodziny biblioteka obchodziła w 1996 roku. Zmieniono także lokalizację biblioteki  . W  1997 r. zamknięto bibliotekę na Sobieskiego i decyzją ówczesnych władz miejskich przeniesiono jej siedzibę do budynku po żłobko-przedszkolu   przy ulicy Kaszubskiej na Os. Kaszubskim. W tej właśnie nowej siedzibie mieści się czytelnia, wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych, dział gromadzenia i opracowania , administracja oraz pracuje  instruktor. Uroczyste otwarcie nowej siedziby odbyło sie 15 grudnia 1997 r. W 1999 roku powoli zaczęto stosować komputery, które miały ułatwić wypożyczanie książek oraz pracę bibliotekarską. Filia nr 3, która w latach 70-tych została przeniesiona na ul. Sobieskiego,  w roku 1999 obchodziła 30. rocznicę  swojego istnienia. Dwa lat później biblioteka główna  miała podwójny jubileusz: 55- lecia swojego istnienia oraz 35- lecia  nadania jej imienia. W roku 2002 na mocy porozumienia przekształcono dotychczasową Miejską Bibliotekę Publiczną w Samorządową Instytucję  Kultury pod nazwą Powiatowa I Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie i powierzono jej zadania biblioteki powiatowej.

    W roku 2004 nastąpił szybki rozwój komputeryzacji biblioteki. Na początku 2005 roku uruchomiono katalog online(http://biblioteka.wejherowo.pl), rozpoczęto wypożyczanie komputerowe, zmodernizowano serwera Patron 2, skomputeryzowano inwentaryzację zbiorów, rozbudowano serwis internetowy .
 Image
Pracownicy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie - luty 2006.
Od lewej _Alicja Pawliszyn, Bogumiła Dettlaff, Danuta Loewenau, Ewa Miotk, Anna Jankiewicz
II rząd- Anna  Książe-Błaszczyk , Joanna Daft, Małgorzata Cirocka, Dorota Bakun, Danuta Balcerowicz,
III rząd- Mariusz Jakubowski, Anna Kałużniak, Iwona Block, Alina Kotłowska
na zdjęciu brakuje instruktor Renaty Szkoła

ul. Kaszubska 14
84-200 Wejherowo
Nr konta: Bank Millenium
45 1160 2202 0000 0000 6196 5922

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych” oraz logotypu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

© 2020 Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego.