Sekretariat 58 677 65 70
Wypożyczalnia dla Dorosłych 58 677 65 74
Wypożyczalnia dla Dzieci 58 677 65 75
Czytelnia 58 677 65 76
poniedziałek 8:00 - 15:00 (przerwa 12.00 - 12.30)
wtorek - piątek 10:00 - 18:00 (przerwa 14.00 - 14.30)
sobota 10:00 - 14:00
   

Od 7 do 29 listopada biblioteka jest zamknięta. 

Nr konta: Bank Millenium 45 1160 2202 0000 0000 6196 5922

Patron Biblioteki

    Image

Aleksander Majkowski (kasz. Aleksander Majkòwsczi, ur. 17 lipca 1876 r. w Kościerzynie, zm. 10 lutego 1938 r. w Gdyni) - kaszubski pisarz, dziennikarz, poeta i dramaturg, przywódca Towarzystwa Młodokaszubów, prezes Zrzeszenia Regionalnego Kaszubów, działacz społeczny, kulturalny i polityczny, doktor medycyny.

 Aleksander Jan Alojzy Majkowski urodził się 17 lipca 1876 r. w Kościerzynie i był synem gospodarza. Miał czworo młodszego rodzeństwa. W Kościerzynie ukończył szkołę ludową, a w l. 1885-1890 uczęszczał do niemieckiego progimnazjum. Otrzymywał stypendium Towarzystwa Pomocy Naukowej w Chełmnie. W 1891 r. przeniósł się na dalszą naukę do gimnazjum w Chojnicach, gdzie mieszkał w konwikcie. Tu zetknął się z polską literaturą i historią. W 1895 r. uzyskał tam świadectwo dojrzałości. Miał studiować teologię i zostać księdzem, ale zapisał się na uniwersytecie w Berlinie i w 1897 r. zaczął studiować medycynę. Wciągnął się też w pracę społeczną i wygłaszał wykłady dla Polaków. W 1898 r. uczestniczył w uroczystości odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie i uświadomił się narodowo. W 1899 r. opublikował wiersz "Pielgrzymka Wejherowska" i satyrę "Jak w Koscérznie koscelnygo obrele abo Pięc kawalerów a jedna jedyno brutka".

 W 1900 r. przeniósł się na studia do Greifswaldu (Gryfii). Tam zapoznał się z przeszłością tych terenów, działał w kole „Zet” i towarzystwie studenckim „Adelphia”, próbował też zakładać organizację polityczną. W 1901 r. został za to relegowany z uniwersytetu. Kontynuował studia w Monachium, gdzie rozwijał się też kulturalnie, działał w Towarzystwie Studentów Polaków i założył Towarzystwo „Vistula”. W 1903 r. uzyskał absolutorium i udał się do Zurychu w Szwajcarii, gdzie napisał pracę doktorską z medycyny. W 1904 r. otrzymał tytuł doktora i pod koniec roku wrócił na Kaszuby. Odbył roczną praktykę lekarską w szpitalu w Gdańsku. Z wielką energią zaczął też pracę kulturalno-społeczną. W 1905 r. został redaktorem naczelnym „Gazety Gdańskiej” i jej dodatku „Drużba. Pismo dlö polscich Kaszubów”, a w Poznaniu wydał zbiór poezji kaszubskich "Spiewe i frantówci". Przygotował wznowienia poematów H. Derdowskiego "Jasiek z Knieji" i "Kaszubi pod Widnem". W 1906 r. przeniósł się do Kościerzyny, otworzył prywatną praktykę lekarską i działał na polu kulturalno-społecznym, m.in. w spółce „Dom Kaszubski” i Towarzystwie Czytelni Polskiej, które zakładał, a także Towarzystwie Wyborczym, Towarzystwie Śpiewaczym „Halka” i Związku Młodych Kupców. Współpracował z I. Gulgowskim i F. Lorentzem oraz niemieckim Kaszubskim Towarzystwem Ludoznawczym i studiował folklor regionalny. Nadal publikował też w „Gazecie Gdańskiej”.

 W l. 1908-1912 wydawał w Kościerzynie i Gdańsku (od 1911 r.) miesięcznik „Gryf. Pismo dla spraw kaszubskich”. Tworzył też program kulturalno-polityczny i skupiał wokół siebie inteligencję kaszubską. Uczestniczył w wielu działaniach kulturalnych dla popularyzacji regionu Kaszub. Zorganizował wystawę kaszubsko-pomorską i wydał przewodnik po niej. Wiele też pisał i sporo podróżował. Często kontaktował się ze środowiskiem studenckim, organizował wycieczki po Kaszubach. Na początku 1912 r. zamieszkał w Sopocie, gdzie pracował w zawodzie lekarza. Po kilku latach starań w czerwcu 1912 r. w Gdańsku A. Majkowski założył Towarzystwo Młodokaszubów dla pracy „nad podniesieniem kulturalnym, ekonomicznym i politycznym Kaszub”. W 1913 r. założył Muzeum Kaszubsko-Pomorskie w Sopocie i towarzystwo dla jego prowadzenia oraz napisał przewodnik po Kaszubach pt. "Zdroje Raduni. Przewodnik po Szwajcaryi Kaszubskiej". Spotkał się z opozycją części działaczy społecznych oraz kleru. Wygrał proces o zniesławienie przez redakcję pisma „Pielgrzym”.

 W sierpniu 1914 r. został wcielony do armii pruskiej jako lekarz. Pełnił służbę na terenie Polski, Rumunii i Francji. Prowadził w tych latach pamiętnik, pisał szkice z dziejów Kaszub oraz powieści "Pomorzanie" i "Żëcé i przigodë Remusa". Pierwsza, pełna autobiograficznych odniesień, młodopolska w charakterze, pozytywistyczna w wymowie i miejscami pesymistyczna w podtekście, pozostała niedokończona, druga - stała się najgłębszym utworem literatury kaszubskiej. W lipcu 1918 r. Majkowski wrócił do Sopotu i włączył się w działalność polityczno-wojskową, m.in. jako członek Rady Ludowej. W 1919 r. założył w Gdańsku Koło Demokratyczne na Prusy Królewskie i Warmię, został naczelnym redaktorem „Dziennika Gdańskiego” i działał w uniwersytecie ludowym. Otrzymał polski stopień wojskowy kapitana, później awansował na pułkownika. W 1920 r. działał w komisji dla wytyczenia granicy polsko-niemieckiej i Radzie Pomorskiej - Towarzystwie Ochrony Polskości na Pomorzu (jako prezes). Przez ok. 2 lata mieszkał w Grudziądzu, choć wiele podróżował po kraju. W Grudziądzu poznał swoją przyszłą żonę, Aleksandrę Starzyńską. Zorganizował tam też Wystawę Sztuk Pięknych Artystów Pomorskich, którą otworzył Józef Piłsudski 7 czerwca 1921 r. Majkowski kontynuował działalność polityczną i kulturalną na rzecz Kaszub. Organizował teatr w Toruniu, został prezesem Stowarzyszenia Artystów Pomorskich w Grudziądzu i redaktorem naczelnym pisma „Pomorzanin”, którą to funkcję pełnił w latach 1921-1923. Przez 2 lata wydawał znów „Gryfa”, kontynuował prace literackie, współpracował z różnymi czasopismami i z radiem w Toruniu. W „Gryfie” opublikował pierwsze fragmenty swej książki "Żëcé i przigodë Remusa".

6 października 1921 r. w Warszawie Aleksander Majkowski ożenił się z Aleksandrą Komorowską (primo voto Starzyńską) i osiadł w Kartuzach, w willi „Erem”. Miał czworo dzieci: Damrokę, Mestwina, Barbarę i Witosławę, ale żadne z nich nie założyło rodziny. W wolnych chwilach zbierał znaczki i pocztówki, czytał kryminały albo chodził na grzyby. Niekiedy organizował też seanse spirytystyczne.

 W Kartuzach pracował jako lekarz na kilku etatach, głównie na kolei, działał społecznie i pisał. Leczył biednych, często za darmo, więc sam żył w pewnym niedostatku, nie był też przykładem tzw. zdrowego stylu życia - wszystko to odbiło się na jego zdrowiu. Wyjeżdżając do pacjentów na wieś, zbierał przykłady sztuki ludowej i fotografował życie Kaszubów. Pomagał mu sekretarz Feliks Marszałkowski. Z rąk prezydenta St. Wojciechowskiego otrzymał w 1923 r. Krzyż Oficerski Orderu Polonia Restituta. Rok później wydał przeredagowany "Przewodnik po Szwajcarii Kaszubskiej", a w 1925 r. jeden numer „Gryfa”. Jego działalność była też ponownie obiektem krytyki z różnych źródeł. Zarzucano mu separatyzm i bolszewizm, posądzano o niemoralność, przestępstwa i zły wpływ na społeczeństwo.

 Z powodu recesji, niepowodzeń i problemów zdrowotnych A. Majkowski odsunął się od życia publicznego i skupił na pracy literackiej. Patronował poczynaniom młodych działaczy kaszubskich, Aleksandra Labudy i Jana Trepczyka, którzy w 1929 r. założyli w Kartuzach Zrzeszenie Regionalne Kaszubów z Majkowskim jako prezesem na czele. Później ofiarnie i owocnie współpracował z ich pismem „Zrzesz Kaszëbskô”. Wstąpił do Związku Obrony Kresów Zachodnich (późniejszego Polskiego Związku Zachodniego), współpracował z Instytutem Bałtyckim. W 1930 r. otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.

 Na łamy prasy wrócił w 1934 r., a w październiku 1935 r. opublikował pierwszą część powieści "Żëcé i przigodë Remusa". 5 listopada 1935 r. otrzymał nagrodę Polskiej Akademii Literatury - Srebrny Wawrzyn Akademicki "za szerzenie zamiłowania do literatury polskiej". (Dyplom dla "Aleksandra Maykowskiego" podpisali Leopold Staff, Wacław Sieroszewski i Juliusz Kaden-Bandrowski.) Równocześnie Majkowski w swej willi zorganizował wystawę zbiorów folklorystycznych. Starał się też podleczyć swe zdrowie i kilkakrotnie wyjeżdżał „do wód”.

 W latach 1936-1937 Majkowski pisał m.in. "Gramatykę kaszubską" i "Historię Kaszubów". Wydał ponownie "Przewodnik po Kaszubskiej Szwajcarji". Przerobił swoją satyrę "Jak w Kòscérznié kòscelnégò òbrelë..." na scenę jako "Strachë i zrãkowinë". Wiele publikował w prasie.

 Zmarł 10 lutego 1938 r. w szpitalu w Gdyni, a 14 lutego został uroczyście, choć wbrew swojemu ostatniemu życzeniu, pochowany w Kartuzach. Towarzyszyli mu kolejarze oraz młodzi działacze kaszubscy, którzy przysięgli kontynuować jego prace.

Kilka miesięcy po śmierci autora wydano jego "Historię Kaszubów", a na początku 1939 r. całość powieści "Żëcé i przigodë Remusa". Wznowiono ją kilkakrotnie po wojnie, a w 1964 r. Lech Bądkowski przetłumaczył książkę na język polski. Ukazały się też jej tłumaczenia na niemiecki, francuski i, ostatnio, angielski. Wydano ponownie "Historię Kaszubów" (w opracowaniu prof. Gerarda Labudy), ukazała się też większość utworów literackich i fragmentów autorstwa Majkowskiego, jego wspomnienia, listy oraz "Pamiętnik z wojny europejskiej roku 1914".

Aleksander Majkowski został zapamiętany jako czołowa postać w ruchu kaszubskim, któremu dał podstawy historyczne i intelektualne. Stworzył sumę kulturalnej ideologii kaszubskiej w postaci Remusa. Pracował nad pisownią kaszubską, ochroną zabytków i folkloru regionalnego, tworzył społeczne i gospodarcze instytucje kaszubsko-pomorskie, reprezentował też Kaszubów na forum krajowym i słowiańskim. Jego wielostronna działalność objęła całość życia społecznego Kaszub i Kaszubów i jest nadal żywa, a postać Majkowskiego upamiętniana szeroko i przy różnych okazjach. Wiele ulic na Kaszubach nosi imię Majkowskiego, najczęściej są to jednak ulice niewielkie lub peryferyjne. Jest tak np. w Chojnicach, Gdyni, Lęborku, Luzinie, Kościerzynie, Pucku, Rumi i Wejherowie. Wyjątkami są Sopot, gdzie ul. Majkowskiego jest niedaleko deptaku, i Kartuzy, gdzie jest odległa, ale dość długa i wylotowa na Prokowo i Sianowo. (W mieście jest też szpital jego imienia, obecnie w likwidacji.) Dodatkowo w Wejherowie znajduje się park i biblioteka im. Majkowskiego, a na centralnym deptaku miasta, niedaleko dawnej siedziby biblioteki, wmurowano płaskorzeźbę z piaskowca pamięci Aleksandra Majkowskiego. Rok 2008 był na Kaszubach obchodzony jako Rok Aleksandra Majkowskiego.

 

Twórczość:

•          Pielgrzymka wejherowska, Gdynia 1992

•          Jak w Koscérznie koscelnygo obrele abo Pięc kawalerów a jedna jedyno brutka. W osem spiewach, Gdańsk 1899

•          Spiewe i frantówczi, Poznań 1905

•          Zdroje Raduni. Przewodnik po Szwajcaryi Kaszubskiej z mapą i 22 ilustracyami, Warszawa 1913

•          Przewodnik po Szwajcarji Kaszubskiej, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, Warszawa 1924

•          Przewodnik po Kaszubskiej Szwajcarji, Warszawa 1936

•          Żëcé i przigodë Remusa. Zvjercadło kaszubskji, Toruń 1938

•          Historia Kaszubów, Stanica, Gdynia 1938

•          Wiersze i frantówci, Wydawnictwo Morskie, Gdynia 1957

•          Strachë i zrękovjinë: frantówka w trzech aktach, Gdańsk 1976

•          Pamiętnik z wojny europejskiej roku 1914, Wejherowo-Pelplin 2000

 

 

Relacje z wydarzeń

 • "Kto ratuje jedno życie..." O lutowym spotkaniu DKK dla Młodzieży

  Na lutowym spotkaniu DKK dla Młodzieży omawialiśmy książkę „Dziewczynka w zielonym sweterku” Krystyny Chiger. Ta pozycja bardzo nami wstrząsnęła....

 • "W kręgu zdrowia i urody" o miodzie

  Pomimo wakacji projekt "W kręgu zdrowia i urody" toczy się swoim trybem. Po serii spotkań związanych z ziołami, przyszedł czas na miód. 22 sierpnia...

 • „Niepodległa” w wejherowskiej książnicy.

  19 grudnia w Bibliotece uczczono setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i 80. rocznicę śmierci patrona biblioteki – Aleksandra...

 • „Opowiadania bizarne” Olgi Tokarczuk na styczniowym spotkaniu DKK dla Dorosłych

  Strony wydawnictw, blogi, informatory itp. wypełnione są recenzjami, opiniami, wrażeniami czytelniczymi o książkach noblistki, Olgi Tokarczuk. Cóż można...

 • „Requiem w leśnej katedrze”

  18 grudnia odbyła się premiera spektaklu „Requiem w leśnej katedrze” według Macieja Tamkuna. Widowisko przedstawione zostało przez aktorów grup...

 • Afera Kryminalna z Krzysztofem Bochusem

  Za nami Afera Kryminalna. 10 października naszym gościem był Krzysztof Bochus - autor serii powieści kryminalnych z radcą Christianem Abellem w roli...

 • Afera Kryminalna z Wojciechem Chmielarzem

  Afera Kryminalna to największy festiwal literatury kryminalnej na Pomorzu. Organizowany jest przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w...

 • Czego nie wiesz o... adaptogenach w walce ze stresem i złym samopoczuciem

   15.11 odbyło się spotkanie z fitoterapeutą, panem Michałem Konkel. Wykład dotyczył jednej z ważniejszych dziedzin ziołolecznictwa - adaptogenów....

 • DKK dla Młodzieży 20.02.2019

  Lutowe spotkanie DDK dla Młodzieży upłynęło nam na omawianiu książki "Osobliwe i cudowne przypadki Avy Lavender" L. Walton. Dyskutowaliśmy na temat...

 • Dzień Kobiet

  8 marca świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet. W tym szczególnym dniu nasze czytelniczki mogły skorzystać z usług kosmetycznych i...

 • Dzień Seniora

  21 listopada odbyły się uroczyste obchody Dnia Seniora. Przybyli goście mogli obejrzeć występ artystyczny uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie....

 • Ferie w Bibliotece

  W ferie w bibliotece odbyły się trzy cykle warsztatów. „Pobawmy się lalkami” pierwszy cykl związany był z teatrem i teatralnymi lalkami tj. pacynka,...

 • Ferie w bibliotece!

  Ferie w bibliotece dobiegły końca. Zajęcia odbywały się pod hasłem: „Ferie nie z tej bajki czyli Daleki Wschód w baśni i legendzie”. W tym roku...

 • Gryf Literacki 2019 dla Andrzeja Janusza

  13 października w naszej bibliotece odbyło się uroczyste wręczenie Nagrody Gryfa Literackiego za 2019 rok, którą za książkę pt. „Żelewscy w cieniu...

 • Jak #wejherowoczyta?

  "Jak #wejherowoczyta?" to hasło pod jakim zorganizowaliśmy konsultacje społeczne z naszymi czytelnikami. W czwartkowe popołudnie zaproszeni...

 • Kamerdyner na DKK dla Młodzieży

  10.12.2018r. odbyło się spotkanie DKK dla Młodzieży, na którym omawiałyśmy wrażenia po przeczytaniu Kamerdynera. Uczestniczki były dość zgodne w...

 • Klub Małego Czytelnika wystartował ponownie!

  W zeszły wtorek odbyło się inauguracyjne spotkanie małych Puchatków. Po uroczystym ślubowaniu każdego maluszka na wesołego i dzielnego Puchatka,...

 • Kocham Polskę

 • Koralina na DKK dla Młodzieży

  23.01.2019r. odbyły się zajęcia DKK dla Młodzieży. Na początku rysowałyśmy dom, w którym mieszkała Koralina, na tym samym rysunku, z drugiej strony...

 • Literacki Piątek o księdzu Peplińskim

  Za nami pierwszy Literacki Piątek. W Letniej Bibliotece w Pałacu gościli Jaromir Szroeder i Tomasz Fopke - autorzy biografii księdza Antoniego...

 • Lutowe spotkanie DKK dla Dorosłych

              Na lutowym spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych, czytelnicy podzielili się wrażeniami o dwóch różnych książkach: Małgorzaty Rejmer...

 • Marcowe spotkanie podróżnicze - Bieszczady

  Za nami drugie spotkanie z turystycznym Klubem Ruszaj w Drogę! pt. „Ruszamy w Bieszczady!” Kasia i Maciej opowiedzieli jak zacząć turystyczną...

 • Michał Książek gościem biblioteki i DKK

  We wrześniu br. MBP i Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych gościły Michała Książka, laureata, m.in.,  NL Gdynia, autora eseju Droga 816, reportażu...

 • Międzynarodowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów

  Międzynarodowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów był okazją rodzinnego spotkania w Bibliotece. Książką, która towarzyszyła spotkaniu był komiks...

 • Mikołajki w Bibliotece

  6. grudnia do naszą Bibliotekę odwiedził Teatr Fantazja z Krakowa. Dzieci, które w tym dniu nas odwiedziły mogły obejrzeć spektakl pt. "Świąteczna...

 • Narodowe Czytanie

  Przy opadach deszczu odbyła się w Wejherowie na rynku 9. edycja Narodowego Czytania „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Została przeprowadzona również...

 • Narodowe Czytanie na Placu Jakuba Wejhera

  8 września w całej Polsce, a także poza jej granicami, rozbrzmiało "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Wszystko za sprawą akcji Narodowego...

 • Noc bibliotek

   5 października nasza Biblioteka włączyła się w ogólnopolską akcję „Noc bibliotek”. Tegoroczne wydarzenie odbywało się pod hasłem „Znajdź wspólny...

 • Noc bibliotek 2020

  W sobotę 10 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie miała  miejsce Noc Bibliotek pod hasłem „Klimat na czytanie”. Ze względu na pandemię...

 • O  październikowym spotkaniu DKK dla Dorosłych

  Autor bestsellerowych książek, m.in.: Polski hydraulik, Leśna mafia. Thriller ekologiczny ze Szwecji1,Maciej Zaremba Bielawski, wydał w 2018 r. ...

 • O spotkaniu autorskim z Adamem Robińskim

  O  spotkaniu autorskim z Adamem Robińskim,  autorem książek opublikowanych w wydawnictwie Czarne: Hajstry. Krajobraz bocznych dróg (2017) oraz...

 • O czerwcowym spotkaniu DKK dla Dorosłych

  Rynek wydawniczy w Polsce jest niezwykle bogaty. Stąd na naszych spotkania omawiamy dwie, czasami trzy książki. Chodzi o to, by poznać nowości, z...

 • O grudniowym spotkaniu DKK dla Dorosłych

  Wiedza o najnowszej historii to przestrzeń wypełniona  mitami lub, niestety, niewiedzą i ignorancją, stąd pomysł na omówienie książki Pawła...

 • O kolorowych zasadach i typach urody ze stylistką

  Gościem styczniowego spotkania z cyklu "W kręgu zdrowia i urody" była stylistka - Aleksandra Werenczuk-Hinc. Tematem warsztatów były kolorowe...

 • O spotkaniu autorskim z Martą Abramowicz

  W lutym br. Dyskusyjny Klubu Książki dla Dorosłych omówił  książką Marty Abramowicz pt. Zakonnice odchodzą po cichu, (wyd. Krytyka Polityczna),  a 9...

 • O spotkaniu DKK dla Dorosłych w lutym 2019 r.

  Czytelnicy lektur : Polska odwraca oczy J. Kopińskiej i Zakonnice odchodzą po cichu M. Abramowicz nie dla bulwersujących czy kontrowersyjnych...

 • O spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych w marcu

  Klubowicze 5.03. br. porozmawiali o książce My, super imigranci. Reportaż  (wyd. Prószyński i S-ka 2019),  którą napisała wejherowianka z pochodzenia,...

 • O warsztatach czytelniczych z Kasią Keller

  W miniony piątek tj. 10 maja br. uczniowie klas I ze Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 6 uczestniczyli w warsztatach czytelniczych...

 • O wrześniowym spotkaniu DKK dla Dorosłych

              Tak jak różni są uczestnicy  DKK, tak różne były książki omówione na spotkaniu.  Trzeba dodać, w ofercie MBP  każdy znajdzie coś dla siebie. Trzeba...

 • Ogłoszenie wyników XIII edycji Wejherowskiego Konkursu Literackiego "Powiew Weny"

  XIII edycja Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny” przeszła już do historii. 14 listopada poznaliśmy laureatów, którzy odebrali nagrody...

 • Ostatni Literacki Piątek i pożegnanie z Letnią Biblioteką w Pałacu

  17 sierpnia w Letniej Bibliotece w Pałacu odbył się ostatni Literacki Piątek. Jego tematem był edukacyjny wymiar kaszubskiej „pustej nocy”, który...

 • Ostatnie spotkanie z fitoterapeutą

  13.12.2018r. odbyło się ostatnie spotkanie z cyklu "Czego nie wiesz o..." tym razem  tematem poruszonym przez pana Michała były zioła, które pomagają w...

 • Październik w Bibliotece

  Październik w naszej bibliotece był bardzo pracowity:) Odwiedziło nas 318 dzieci, na 16 spotkaniach o bardzo różnej tematyce. Było bajkowo,...

 • Pierwsze spotkanie Klubu Ruszaj w Drogę.

  Spotkanie z Kasią i Maciejem Marczewskimi, twórcami docierającego do miliona turystów internetowego przewodnika po Polsce  www.ruszajwdroge.pl,...

 • Powiatowy Przegląd Teatrów Jednego Aktora

  27 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Teatru. Z tej okazji w naszej Bibliotece zorganizowany został Powiatowy Przegląd Teatrów Jednego Aktora...

 • Pożegnanie dyrektor Danuty Balcerowicz

  Z końcem czerwca pożegnaliśmy odchodzącą na emeryturę wieloletnią dyrektor naszej instytucji - Danutę Balcerowicz. W uroczystym spotkaniu...

 • Proza czy poezja? O styczniowym spotkaniu DKK dla Młodzieży

  Na styczniowym spotkaniu DKK dla Młodzieży omawialiśmy książkę Anny Janko (polska poetka, pisarka, felietonistka, krytyczka literacka). Tematem...

 • Puchatki odnalazły skarby jesieni

  Puchatki poznały liska pustynnego – Fenka, który opowiedział im i pokazał, co to są skarby jesieni. Nie liście, mieniące się zółcią, czerwienią i...

 • Rafał Dębski laureatem Gryfa Literackiego 2018

  21 marca 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu Gryf Literacki 2018. Konkurs ten...

 • Relacja z marcowego spotkania DKK dla Dorosłych

  Marcowe spotkanie DKK dla Dorosłych, czyli jak polscy pisarze współcześni (roczników 1967- 1992)  potraktowali temat: ojciec.             Ojciec znany synowi w...

 • Sierpniowe spotkanie z ziołami

  Na zakończenie działalności Letniej Biblioteki w Pałacu, odbył się kolejny spacer zielarski z biologiem, fitoterapeutą Michałem Konkel. Tym razem...

 • Spacer po parku z fitoterapeutą

  11. lipca odbyło się pierwsze wakacyjne spotkanie z cyklu „W kręgu zdrowia i urody”. Tym razem spotkaliśmy się z fitoterapeutą Michałem Konkel....

 • Spektakl charytatywny

  W auli Szkoły Podstawowej nr 9, 23 kwietnia 2019 r. odbył się spektakl charytatywny, z którego dochód przeznaczony został na wejherowskie Hospicjum...

 • Spektakl teatralny dla dzieci „Czerwony Kapturek szuka księcia”

  Przed zakończeniem Tygodnia Bibliotek, tj. 14 maja dzieci obejrzały spektakl teatralny pt. „Czerwony Kapturek szuka księcia” w wykonaniu członków...

 • Sportowcy zachęcają do czytania

  Na początku czerwca świętowaliśmy XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, organizowany przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. W...

 • Spotkania Puchatków i Tygrysków w październiku

  Za nami październik… czyli kolejne spotkania z Tygryskami i Puchatkami za nami… a było ciekawie i fascynującą. Na spotkaniach z początku miesiąca (9 i...

 • Spotkanie autorskie z Polą Rewako

  Z okazji mijającego właśnie Tygodnia Bibliotek, Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie zorganizowała spotkanie autorskie z debiutującą pisarką...

 • Spotkanie z Anną Czerwińską-Rydel

  W miniony czwartek, tj. 4 października  gościem Biblioteki była Anna Czerwińska-Rydel. Spotkanie z autorką odbyło się w ramach XI Pomorskich Spotkań...

 • Spotkanie z DKK dla Młodzieży

  Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Młodzieży odbyło się 12.10. Rozmawiałyśmy o powieści J. Boyne'a "Zostań, a potem walcz". Nasze rozważania...

 • Spotkanie z Wiolettą Piasecką.

  13. grudnia Bibliotekę odwiedziła Wioletta Piasecka. Na spotkanie zostały zaproszone dzieci ze szkół podstawowych z terenu Wejherowa, które biorą...

 • Spotkanie z Wojciechem Cesarzem i Katarzyną Terechowicz

  5 października br. gościliśmy w naszej Bibliotece Wojciecha Cesarza – pisarza, autora książek dla dzieci oraz Katarzynę Terechowicz – ilustratorkę....

 • Strofy o Ojczyźnie

  18 listopada przeprowadzony został konkurs recytatorski "Strofy o Ojczyźnie". W konkursie adresowanym do uczniów szkół podstawowych wzięło udział...

 • Studnia dla Południa

  W środę, 9 kwietnia, odbyły się w naszej bibliotece zajęcia Studnia dla Południa. Jest to kampania Polskiej Akcji Humanitarnej mająca na celu...

 • Styczniowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych

                        Styczniowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłychskupiło czytelników książki Zenona Kruczyńskiego pt. Farba znaczy krew.  Nie było...

 • Świętowaliśmy Światowy Dzień Czytania Tolkiena

  25 marca obchodzimy Światowy Dzień Czytania Tolkiena. Święto powstało z inicjatywy angielskiego Towarzystwa Tolkienowskiego (Tolkien Society). W...

 • Świętowaliśmy z Seniorami

  Październik i listopad to okres kiedy w sposób szczególny pamiętamy o osobach starszych. Obchodzone w tym czasie Dni Seniora (Europejski – 20.10 i...

 • Tadeusz Dąbrowski gościem i prowadzącym listopadowe spotkanie DKK dla Dorosłych

  Tadeusz Dąbrowski, poeta, eseista, krytyk literacki jest jednym z redaktorów trójmiejskiego dwumiesięcznika literackiego "Topos". Ponadto laureat...

 • Teatrzyki Kamishibai

  Lato. Wakacje. Słońce. Ciepło. Zieleń parku. Relaks i spotkanie z teatrzykiem Kamishibai dla dzieci. To była jedna z propozycji naszej biblioteki...

 • Tygryski rozpoczęły podróż ze zwierzątkami

  Na spotkaniu w zeszłą środę Tygryski rozpoczęły podróż po świecie zwierząt. Rozpoczęliśmy ją wizytą w lesie, gdzie zaznajomiliśmy się z takimi...

 • Tygryski znają już 10 zwierząt leśnych!

  Tygryski znają, czyli umieją wymienić i opisać cechy charakterystyczne kolejnych leśnych zwierzątek. Wiedzą, że ryś ma doskonały słuch i węch,...

 • W kręgu zdrowia i urody z trenerką personalną

  19 września odbyło się kolejne spotkanie w ramach znanego i lubianego, zwłaszcza przez nasze Czytelniczki, cyklu "W kręgu zdrowia i urody". Naszym...

 • Wakacje 2019

  Morskie warsztaty naukowe trwały 3 dni, od 25 do 27 czerwca 2019 r. Mali uczestnicy w czasie zajęć mieli okazję dowiedzieć się skąd bierze się...

 • Wakacyjne spotkania z teatrem

  Wakacyjne zajęcia biblioteczne dla dzieci już za nami. Oprócz Turnieju Drużyn z cyklu "Kocham Polskę", na które obowiązywały wcześniejsze zapisy,...

 • Warsztaty kreatywne

  W dniach 08-09.11 odbyły się kreatywne warsztaty przedświąteczne. Pierwszego dnia warsztatów uczestnicy tworzyli kartki świąteczne a drugiego...

 • Warsztaty literackie

  Trzynastego czerwca bieżącego roku w naszej bibliotece odbyły się warsztaty literackie, które poprowadziła Barbara Piórkowska, poetka, dziennikarka...

 • Warsztaty świąteczne

  W naszej Bibliotece zaczęliśmy przygotowania do Najpiękniejszych Świąt w roku już od 28 listopada, kiedy to odbyły się u nas, już po raz drugi,...

 • Warsztaty teatralne „Zmierz się z legendą”

  13 maja br. uczniowie klas I i III Społecznej Szkoły Podstawowej oraz klasy V Szkoły Podstawowej nr 11 wzięli udział w warsztatach teatralnych pt....

 • Warsztaty wakacyjne

    Zakończyliśmy tegoroczne "Wakacje w Bibliotece" W pierwszym tygodniu, od 30 czerwca do 3 lipca, odbywały się zajęcia pod hasłem „Odkrywcy z Wysp...

 • Wrześniowe DKK dla młodzieży

  Osiemnastego września odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Młodzieży. Po przedstawieniu się uczestników,...

 • Współpraca z przedszkolami

  Mamy ogromną przyjemność podzielenia się radosną wiadomością, że nasza współpraca z przedszkolami, mimo Covid’owego czasu działa pełną parą. W...

 • Wyjątkowa edycja konkursu recytatorskiego "Strofy o Ojczyźnie"

  W jubileuszowym roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w bibliotece odbyła się kolejna edycja konkursu recytatorskiego "Strofy o...

 • Wyjazd do teatru z DKK dla Młodzieży

  29.11.2018r. DKK dla Młodzieży miało okazję obejrzeć spektakl na podstawie powieści Władysława Reymonta pt. "Bunt". Tematycznie dzieło naszego...

 • Wystawa "Wiosna demokracji"

  Wystawą otwartą 4 czerwca 2019 r. Miejska Biblioteka Publiczna włączyła się w obchody 30-lecia pierwszych, wolnych wyborów demokratycznych w Polsce. Otwarcie...

 • Z książką na walizkach

  Początek października to tradycyjnie czas spotkań autorów z najmłodszymi czytelnikami w ramach projektu "Z książką na walizkach". W tym roku naszym...

 • Za nami już dwa tygodnie zajęć wakacyjnych

  Za nami już dwa tygodnie wakacyjnych zajęć pt. „Kocham Polskę” odbywających się w formie Turnieju Drużyn. Nazwy drużyn zostały zaczerpnięte z...

 • Zajęcia wakacyjne dobiegły końca!

  W piątek (13.07) odbyło się w bibliotece uroczyste zakończenie wakacyjnych zajęć pod hasłem "Kocham Polskę". Nasze spotkania trwały trzy tygodnie....

 • Zakończenie gry "Między Książkami"

  W tym tygodniu tajemniczą autorką naszej bibliotecznej gry okazała się Isabel Allende, gratulujemy uczestnikom, którzy udzielili prawidłowej...

 • Zakończenie Powiewu Weny

  Oliwia Lejman – w kategorii młodzieżowej, a wśród osób dorosłych: Hanna Makurat-Snuzik w kategorii poezja i Paulina Melcer w kategorii proza – to...

 • Zakończenie XII Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Stanisław Moniuszko Współcześnie”.

  W miniony czwartek, tj. 28 listopada odbyło się uroczyste zakończenie XII Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Stanisław Moniuszko Współcześnie”....

ul. Kaszubska 14
84-200 Wejherowo
Nr konta: Bank Millenium
45 1160 2202 0000 0000 6196 5922

 

© 2020 Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego.